Setiap muslim dianjurkan meneladan al asma u al husna dalam keseharian karena

METROPOLITAN – Asmaul Husna secara harfiah ialah nama – nama sebutan atau gelar yang agung sesuai dengan sifat – sifat Allah. Asma yang berarti nama sedangkan husna yang artinya baik atau indah. Asmaul Husna ini diperkenalkan oleh Allah SWT melalui firman Nya yang tertuang dalam sebuah ayat yang artinya :

“Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Dia mempunyai asmaa’ul husna (nama-nama yang baik)” (Q.S. Thaha:8).

Sepatutnya kita mengenali tuhan kita yaitu Allah SWT sebagai pencipta kita sebagai tuhan yang maha agung dengan segala sifat – sifatnya melalui Asmaul Husna, kita dapat mempelajari itu dari Asmaul Husna, nama – nama Allah yang berjumlah 99.

Dengan kita mempelajari asmaul husna kita mampu memahani perilaku yang benar seharusnya kita terapkan pada kehidupan kita dan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Hal ini seperti tertuang pada firman Allah dalam surat Al – A’raaf : 180 yang artinya :

“Dan Allah Swt. memiliki asmā’ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan (menyebut) nama-nama-Nya yang baik itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam (menyebut) namanama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.” (Q.S. al A’rāf/7:180)

Dengan demikian kita dapat meresapi apa makna dari asmaul husna, bahkan sangat dianjurkan untuk berdoa dan menyebut asmaul husna dalam keseharian kita agar kita selalu mengingat Allah SWT disetiap langkah kita. Hal ini pun juga tertera pada hadist yang menyebutkan tentang asmaul husna yang berbunyi sebagai berikut:

“Sesungguhnya Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama. Barang siapa menghapalnya (dengan meyakini kebenarannya) ia masuk surga. Sesungguhnya Allah Maha ganjil (tidak genap) dan senang sekali pada sesuatu yang ganjil.” (HR Ibnu Majah).

Seperti yang telah disebutkan pada hadist tersebut kita memang dianjurkan untuk menyebut nama -nama Allah bahkan dianjurkan juga untuk menghapalnya. Tidak ada kata – kata yang baik melainkan kita selalu menyebut nama – nama Allah, dengan demikian kita selalu mengingat Allah beserta sifat – sifatnya.

Contoh Penerapan Asmaul Husna

Ini adalah beberapa contoh penerapan asmaul husna yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari – hari:

1. Al Karim (Allah Maha Mulia)

Yang berarti Allah yang maha mulia, dermawan, pemurah, pemberi rizki, pemberi nikmat, pemberi maaf kepada semua makhluk – Nya

Kita dapat menerapkan salah satu sifat Allah ini dengan cara kita selalu menepati janji dan tidak pernah mengingkarinya, kita selalu bersedekah dan selalu bermurah hati kepada siapapun tanpa membeda – bedakan, kita bersikap baik dengan siapapun dan selalu menjadi pribadi yang pemaaf fan senantiasa menjaga silahturahmi kepada sesama manusia.

2. Al Mukmin (Allah Maha pemberi rasa aman)

Yang berarti maha pemberi rasa aman, pembenaran, ketenangan hati.

Dengan meresapi makna dari Al Mukmin kita seharusnya menjadi sosok pribadi yang tenang tidak terburu – buru dalam mengambil tindakan, menjadi sosok pelindung yang mampu melindungi orang – orang sekitar dengan membuat kita sosok yang berani dan tak gentar terhadap segala rintangan, selain itu kita selalu mencari pembenaran terhadap setiap permasalahan dan berani mengungkapkan kebenaran.

3. Al Wakil (Allah Maha Mewakili)

Memelihara segala urusan yang diserahkan oleh hamba kepada – Nya tanpa membiarkan apapun terbengkalai.

Baca Juga  Trio Macan 2000 Keluar Dari Nusakambangan

Kita dapat menerapkan dalam keseharian kita dengan cara bersungguh – sungguh dalam menggapai cita – cita, tidak membiarkan segala sesuatu terbengkalai contohnya yaitu dalam suatu pekerjaan dan tidak menunda pekerjaan.

4. Al – Matin (Allah Maha Kokoh)

Allah maha kokoh, maha sempurna tiada yang menyaingi kekokohan-Nya.

Kita mampu menerapkan salah satu sifat Allah ini dengan kita tidak mudah goyah dengan segala godaan, selalu teguh terhadap pendirian maupun akidah, tidak mudah terpengaruh dengan ajakan orang lain yang melakukan perbuatan dosa, menerapkan sikap displin disetiap kegiatan dan pekerjaan.

5. Al – Jami (Allah Maha Mengumpulkan)

Mengumpulkan segala sesuatu baik amal perbuatan manusia

Kita dapat menerapkan dalam keseharian kita yaitu dengan cara kita senantiasa berinteraksi dan berkumpul dengan masyarakat, bersikap rapi pada setiap kegiatan, meperbanyak silahturahmi dengan sesama, dan selalu berusaha untuk mempersatukan orang – orang yang sedang berselisih paham.

6. Al – ‘Adl (Allah Maha Adil)

Allah maha adil, tidak membeda – bedakan, seimbang

Penerapan perilaku adil dikeseharian kita yaitu salah satunya dengan menempatkan posisi sesuatu dengan seimbang sesuai porsinya, tidak membeda – bedakan sesuatu tanpa alasan yang tidak jelas dan merugikan, bersikap profesional terhadap setiap kegiatan.

7. Al – Akhir (Allah Maha Akhir)

Kemustahilan akan ketiadaan Allah SWT, sehingga asma ini bermakna tidak ada masa terakhir bagi dzat dan sifat – sifatNya.

Dengan memaknai salah satu nama Allah ini kita dapat bersikap tidak sombong dihadapan Allah maupun sesama manusia selain itu kita harus patuh terhadap segala perintah maupun larangannya.

Berikut tadi merupakan beberapa asmaul husna beserta penerapannya dikehidupan sehari hari. Sebenarnya ada banyak sekali jumlah asmaul husna yang sebaiknya selalu kita ingat. Adapun juga anjuran untuk berdoa dengan menyebut asmaul husna.

Seperti contoh, jika seorang muslim memohon ampun kepada Allah SWT maka dapat mendahuluinya dengan menyebut asmaul husna ‘Al Ghiffar’ yang berarti yang maha pengampun. Hal tersebut juga kits bisa lakukan sesuai dengan maksud doa yang kita tuju dengan menyebut salah satu asmaul husna yang sesuai.

Contoh Pengamalan Asmaul Husna dalam Doa-doa

Salah satu contoh pengamalan asmaul husna dalam doa – doa yang dipanjatkan diantaranya sebagai berikut :

1. Ar Rahman (Yang Maha Pemurah)

Kita dapat menerapkan dalam doa kita dengan cara mebaca ‘Ar Rahman’ dibaca sebanyak 100 kali setelah selasai mengerjakan sholat fardhu maka kita akan dihilangkan dari sifat lalai maupun lupa. Selain itu manfaat membaca Ar- Rahman yaitu dapat menentramkan hati kita dan memberikan ketenangan.

2. Ar Rahim (Yang Maha penyayang)

Jika kita membaca asmaul husna sebanyak 100 kali setelah sholat shubuh insyaallah kita akan dijauhkan dari bencana dan mendapat kasih sayang dari semua makhluk. Membaca Ya Rahim sebanyak – banyaknya maka jika kita dihadapkan dengan musuh maka lawan itu akan segera lunak hatinya.

3. Al Aziz (Yang Maha Perkasa)

Yang mengamalkan asma Allah yang satu ini di kala pagi dan sore hari insyaallah kita akan diselamatkan dari kezaliman penguasa serta mampu membangkitkan kewibawaan karena wajah akan memancarkan aura positif.

4. Ar Razzaaq (Yang Maha Pemberi Rezeki)

Dengan mengamalkan Ya Razzaq sebanyak 100 kali setelah sholat jumat niscaya akan membantu kita terhindar dari stress maupun depresi. Dengan mengamalkan asma Allah ini akan dilancarkan mendapatkan rezeki, selalu mengingat bahwa mencari rezeki dengan cara yang halal dan berkah.

Baca Juga  Survei INES: Airlangga Teratas Jadi Capres 2024

5. Al Samii’ (Yang Maha Pendengar)

Barangasiapa yang mengamalkan salah satu asmaul husna satu ini niscaya Akkah akan mengaruniakan rahmat kepadanya dan jika dibiasakan membaca Ya Samii maka akan sangat berpengaruh terhadap pendengarannya, doa kita insyaallah akan dikabulkan dan dikaruniai pendengaran yang tajam.

6. Al Bashiir (Yang Maha Melihat Segala Sesuatu)

Dengan mengamalkan asmaul husna yang satu ini ‘Ya Allah Ya Bashiir’ 100 kali sebelum shalat jumat insyaallah hati akan menjadi terang, akal menjadi cerdas.

Berikut tadi adalah beberapa pengamalan yang dapat kita lakukan dan insyaallah jika kita senantiasa mengamalkan baik setelah sholat maupun dalan keseharian kita maka apa yang kita inginkan apa yang kita hajatnya akan diijabah oleh Allah SWT. Sebagai hamba Allah memang seharusnya kita memahami asma – asma Allah dengan demikian kita akan merasakan kedekatan kita dengan pencipta kita karena selalu mengingat namaNya dan senatiasa diberikan ketenangan meskipun dalam keadaan sempit maupun lapang.

99 Asmaul Husna Beserta Artinya

Dibawah ini adalah daftar lengkap 99 Asmaul Husna dan Artinya yang dapat dibaca dan diamalkan sesuai dengan keinginan kita. Semoga kita senantiasa mengingat Allah dengan segala sifat- sifatNya.

Allah الله Allah

1 Ar Rahman الرحمن Yang Maha Pengasih 2 Ar Rahiim الرحيم Yang Maha Penyayang 3 Al Malik الملك Yang Maha Merajai 4 Al Quddus القدوس Yang Maha Suci 5 As Salaam السلام Yang Maha Memberi Kesejahteraan 6 Al Mu`min المؤمن Yang Maha Memberi Keamanan 7 Al Muhaimin المهيمن Yang Maha Mengatur 8 Al `Aziiz العزيز Yang Maha Perkasa 9 Al Jabbar الجبار Yang Memiliki Mutlak Kegagahan 10 Al Mutakabbir المتكبر Yang Maha Megah, Yang Memiliki Kebesaran 11 Al Khaliq الخالق Yang Maha Pencipta 12 Al Baari` البارئ Yang Maha Melepaskan (Membuat, Membentuk, Menyeimbangkan) 13 Al Mushawwir المصور Yang Maha Membentuk Rupa 14 Al Ghaffaar الغفار Yang Maha Pengampun 15 Al Qahhaar القهار Yang Maha Memaksa 16 Al Wahhaab الوهاب Yang Maha Pemberi Karunia 17 Ar Razzaaq الرزاق Yang Maha Pemberi Rezeki 18 Al Fattaah الفتاح Yang Maha Pembuka Rahmat 19 Al `Aliim العليم Yang Maha Mengetahui (Memiliki Ilmu) 20 Al Qaabidh القابض Yang Maha Menyempitkan 21 Al Baasith الباسط Yang Maha Melapangkan 22 Al Khaafidh الخافض Yang Maha Merendahkan 23 Ar Raafi` الرافع Yang Maha Meninggikan 24 Al Mu`izz المعز Yang Maha Memuliakan 25 Al Mudzil المذل Yang Maha Menghinakan 26 Al Samii` السميع Yang Maha Mendengar 27 Al Bashiir البصير Yang Maha Melihat 28 Al Hakam الحكم Yang Maha Menetapkan 29 Al `Adl العدل Yang Maha Adil 30 Al Lathiif اللطيف Yang Maha Lembut 31 Al Khabiir الخبير Yang Maha Mengenal 32 Al Haliim الحليم Yang Maha Penyantun 33 Al `Azhiim العظيم Yang Maha Agung 34 Al Ghafuur الغفور Yang Maha Memberi Pengampunan 35 As Syakuur الشكور Yang Maha Pembalas Budi (Menghargai) 36 Al `Aliy العلى Yang Maha Tinggi 37 Al Kabiir الكبير Yang Maha Besar 38 Al Hafizh الحفيظ Yang Maha Memelihara 39 Al Muqiit المقيت Yang Maha Pemberi Kecukupan 40 Al Hasiib الحسيب Yang Maha Membuat Perhitungan 41 Al Jaliil الجليل Yang Maha Luhur 42 Al Kariim الكريم Yang Maha Pemurah 43 Ar Raqiib الرقيب Yang Maha Mengawasi 44 Al Mujiib المجيب Yang Maha Mengabulkan 45 Al Waasi` الواسع Yang Maha Luas 46 Al Hakiim الحكيم Yang Maha Maka Bijaksana 47 Al Waduud الودود Yang Maha Mengasihi 48 Al Majiid المجيد Yang Maha Mulia 49 Al Baa`its الباعث Yang Maha Membangkitkan 50 As Syahiid الشهيد Yang Maha Menyaksikan 51 Al Haqq الحق Yang Maha Benar 52 Al Wakiil الوكيل Yang Maha Memelihara 53 Al Qawiyyu القوى Yang Maha Kuat 54 Al Matiin المتين Yang Maha Kokoh 55 Al Waliyy الولى Yang Maha Melindungi 56 Al Hamiid الحميد Yang Maha Terpuji 57 Al Muhshii المحصى Yang Maha Mengalkulasi (Menghitung Segala Sesuatu) 58 Al Mubdi` المبدئ Yang Maha Memulai 59 Al Mu`iid المعيد Yang Maha Mengembalikan Kehidupan 60 Al Muhyii المحيى Yang Maha Menghidupkan 61 Al Mumiitu المميت Yang Maha Mematikan 62 Al Hayyu الحي Yang Maha Hidup 63 Al Qayyuum القيوم Yang Maha Mandiri 64 Al Waajid الواجد Yang Maha Penemu 65 Al Maajid الماجد Yang Maha Mulia 66 Al Wahid الواحد Yang Maha Tunggal 67 Al Ahad الاحد Yang Maha Esa 68 As Shamad الصمد Yang Maha Dibutuhkan, Tempat Meminta 69 Al Qaadir القادر Yang Maha Menentukan, Maha Menyeimbangkan 70 Al Muqtadir المقتدر Yang Maha Berkuasa 71 Al Muqaddim المقدم Yang Maha Mendahulukan 72 Al Mu`akkhir المؤخر Yang Maha Mengakhirkan 73 Al Awwal الأول Yang Maha Awal 74 Al Aakhir الأخر Yang Maha Akhir 75 Az Zhaahir الظاهر Yang Maha Nyata 76 Al Baathin الباطن Yang Maha Ghaib 77 Al Waali الوالي Yang Maha Memerintah 78 Al Muta`aalii المتعالي Yang Maha Tinggi 79 Al Barru البر Yang Maha Penderma (Maha Pemberi Kebajikan) 80 At Tawwaab التواب Yang Maha Penerima Tobat 81 Al Muntaqim المنتقم Yang Maha Pemberi Balasan 82 Al Afuww العفو Yang Maha Pemaaf 83 Ar Ra`uuf الرؤوف Yang Maha Pengasuh 84 Malikul Mulk مالك الملك Yang Maha Penguasa Kerajaan 85 Dzul Jalaali Wal Ikraam ذو الجلال و الإكرام Yang Maha Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan 86 Al Muqsith المقسط Yang Maha Pemberi Keadilan 87 Al Jamii` الجامع Yang Maha Mengumpulkan 88 Al Ghaniyy الغنى Yang Maha Kaya 89 Al Mughnii المغنى Yang Maha Pemberi Kekayaan 90 Al Maani المانع Yang Maha Mencegah 91 Ad Dhaar الضار Yang Maha Penimpa Kemudharatan 92 An Nafii` النافع Yang Maha Memberi Manfaat 93 An Nuur النور Yang Maha Bercahaya (Menerangi, Memberi Cahaya) 94 Al Haadii الهادئ Yang Maha Pemberi Petunjuk 95 Al Badii’ البديع Yang Maha Pencipta Yang Tiada Bandingannya 96 Al Baaqii الباقي Yang Maha Kekal 97 Al Waarits الوارث Yang Maha Pewaris 98 Ar Rasyiid الرشيد Yang Maha Pandai

99 As Shabuur الصبور Yang Maha Sabar

Baca Juga  Banjir Keluhan Warnai Kumuhnya Wilayah Gunungputri

SUMBER : pasberita.com